Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2023

Rozpočet_2023 Stiahnuté: 14x | 05.01.2023

Rozpočet_2023-2025 Stiahnuté: 12x | 05.01.2023

Rok 2022

Rozpočet_2022_úprava4 Stiahnuté: 12x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava3 Stiahnuté: 10x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava2 Stiahnuté: 10x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava1 Stiahnuté: 10x | 02.01.2023

Rozpočet 2022 Stiahnuté: 68x | 05.01.2022

Rozpočet 2022-2024 Stiahnuté: 67x | 05.01.2022

Rok 2021

Rozpocet_2021_uprava4 Stiahnuté: 58x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava3 Stiahnuté: 57x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava2 Stiahnuté: 63x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava1 Stiahnuté: 56x | 15.12.2021

Rozpočet 2021 Stiahnuté: 127x | 05.01.2022

Rozpočet 2021-2023 Stiahnuté: 159x | 22.12.2020

Rok 2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 2 Stiahnuté: 158x | 22.12.2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 1 Stiahnuté: 153x | 22.12.2020

Rozpočet 2020 Stiahnuté: 179x | 13.01.2020

Rok 2019

Rozpočet 2019_úprava_3 Stiahnuté: 214x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_2 Stiahnuté: 224x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_1 Stiahnuté: 234x | 13.01.2020

Stránka