Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 175x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 183x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 170x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 289x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 158x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 172x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 158x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 154x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 304x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 165x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 170x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 165x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 154x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 262x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 217x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 1249x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 231x | 22.08.2019

Stránka

  • 1