Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 137x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 152x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 144x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 223x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 126x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 139x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 124x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 125x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 213x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 125x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 136x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 133x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 123x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 181x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 173x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 611x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 186x | 22.08.2019

Stránka

  • 1