Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 203x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 207x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 194x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 345x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 185x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 200x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 185x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 177x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 341x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 200x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 211x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 190x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 179x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 335x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 252x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 1839x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 257x | 22.08.2019

Stránka

  • 1