Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 59x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 79x | 22.09.2018

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 65x | 22.09.2018

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 57x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 69x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 53x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 53x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 63x | 13.12.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 56x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 58x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 60x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 60x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 56x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 60x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 57x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 96x | 22.09.2018

CO leták POSVP 2017 sk Stiahnuté: 54x | 13.12.2018

Stránka

  • 1