Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 394x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 301x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 291x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 487x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 295x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 310x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 293x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 279x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 497x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 310x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 327x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 286x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 285x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 630x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 460x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 2,492x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 365x | 22.08.2019

CO-príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v roku 2021 Stiahnuté: 87x | 05.11.2021

Stránka

  • 1