Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 107x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 128x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 116x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 164x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 101x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 115x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 101x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 97x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 161x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 103x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 109x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 110x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 99x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 136x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 149x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 346x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 160x | 22.08.2019

Stránka

  • 1