Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 86x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 111x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 93x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 109x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 109x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 85x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 98x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 85x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 82x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 115x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 87x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 89x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 92x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 83x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 95x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 109x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 214x | 22.09.2018

Stránka

  • 1