Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 32x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 55x | 22.09.2018

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 32x | 22.09.2018

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 34x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 39x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 28x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 30x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 40x | 13.12.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 32x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 32x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 34x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 37x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 30x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 36x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 33x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 38x | 22.09.2018

CO leták POSVP 2017 sk Stiahnuté: 19x | 13.12.2018

Stránka

  • 1