Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 70x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 96x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 76x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 87x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 86x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 70x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 84x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 68x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 65x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 71x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 72x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 73x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 75x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 68x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 77x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 88x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 139x | 22.09.2018

Stránka

  • 1