Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 21x | 22.09.2018

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 7x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 9x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 8x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 12x | 22.09.2018

Stránka

  • 1