Obsah

Zaujímavé materiály a odkazy

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 480x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2019 Stiahnuté: 345x | 22.08.2019

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2018 Stiahnuté: 334x | 22.08.2019

Civilná ochrana prezentuje Stiahnuté: 657x | 22.08.2019

Čo robiť keď zaznie siréna Stiahnuté: 343x | 22.09.2018

Informácie pre verejnosť Stiahnuté: 372x | 13.12.2018

Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu Stiahnuté: 343x | 22.09.2018

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia Stiahnuté: 327x | 22.09.2018

Zásady prvej pomoci Stiahnuté: 556x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 366x | 22.09.2018

Základné pojmy z oblasti civilnej ochrany Stiahnuté: 387x | 22.09.2018

Pokyny pre obyvateľstvo v prípade samovoľnej evakuácie Stiahnuté: 321x | 22.09.2018

Krízové riadenie Galanta Stiahnuté: 325x | 22.09.2018

Závod atomové elektrárne Bohunice Stiahnuté: 764x | 22.09.2018

Modernizácia jadrovej elektrárne V2 Stiahnuté: 617x | 22.09.2018

Ionizujúce žiarenie Stiahnuté: 2,629x | 22.09.2018

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 2017 Stiahnuté: 401x | 22.08.2019

CO-príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v roku 2021 Stiahnuté: 124x | 05.11.2021

Stránka

  • 1