Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Nadmorská výška: 121 m n. m.
Počet obyvateľov ku dňu 31.12.2020: 579
Rozloha: 797 ha
Prvá pís. zmienka: z roku 1326

Malá Mača

Ústne podanie ľudu hovorí, že obec je veľmi stará a bola tu už vtedy, keď ešte susednej obce Diósegu, dnes Sládkovičova, nebolo. Obec mala svoj kostol, ktorý bol postavený v dobe Arpádovcov. V dobe tureckého panstva v bývalom Uhorsku obec veľmi trpela tureckým vpádmi. Aby sa obyvatelia proti tomu ubránili, opustili svoju dovtedajšiu obec, ktorá bola okolo kostola a presťahovali sa na miesto, kde je terajšia obec. Toto miesto bolo v tých časoch močaristé, poprerastané hustými takmer nepreniknuteľnými lužnými lesmi, ktoré poskytovali obyvateľstvu dostatočnú ochranu proti tureckým vpádom.

Viac o obci TU

19.10.2021

Západoslovenská energetika, a.s.

ZsE oznamuje

ZsE oznamuje

Detail

14.10.2021

Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odvoz odpadu

Obec Malá Mača, správca dane upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov.

Detail

14.10.2021

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zriadiť alebo rekonštruovať pomník, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste...

Detail

06.10.2021

Vlastivedné múzeum v Galante oznamuje

OKTÓBER: mesiac úcty k starším – voľný vstup pre seniorov

Detail

14.09.2021

PZ SR

Polícia upozorňuje

Polícia upozorňuje na opakované prípady podvodov

Detail

dsdsdsdsd

sdsdsd

Kostel

Kostel

dsdffdfsf

Novinky a aktuality z nášho webu,
aplikácia voľne k stiahnutiu.
×
Viac informácií