Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Nadmorská výška: 121 m n. m.
Počet obyvateľov ku dňu 29.02.2020: 588
Rozloha: 797 ha
Prvá pís. zmienka: z roku 1326

Malá Mača

Ústne podanie ľudu hovorí, že obec je veľmi stará a bola tu už vtedy, keď ešte susednej obce Diósegu, dnes Sládkovičova, nebolo. Obec mala svoj kostol, ktorý bol postavený v dobe Arpádovcov. V dobe tureckého panstva v bývalom Uhorsku obec veľmi trpela tureckým vpádmi. Aby sa obyvatelia proti tomu ubránili, opustili svoju dovtedajšiu obec, ktorá bola okolo kostola a presťahovali sa na miesto, kde je terajšia obec. Toto miesto bolo v tých časoch močaristé, poprerastané hustými takmer nepreniknuteľnými lužnými lesmi, ktoré poskytovali obyvateľstvu dostatočnú ochranu proti tureckým vpádom.

Viac o obci TU

31.03.2020

Samospráva informuje - Az önkormányzat értesítése

Samospráva informuje - Az önkormányzat értesítése Oznamujeme obyvateľom, že na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sú od 30. marca 2020 až do odvolania v platnosti nasledovné opatrenia... Értesítjük a lakosságot, hogy a központi válságstáb határozata szerint 2020 március 30-tól visszavonásig a következő intézkedések vannak érvényben...

Detail

27.03.2020

Sociálna poisťovňa informuje: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Detail

26.03.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné od 25.03.2020

povinnosť nosiť rúška zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň

Detail

26.03.2020

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14 dňové OČR-ky

Sociálna poisťovňa automaticky - bez podania žiadosti - predĺži aktuálne začaté 14 dňové OČR-ky

Detail

Niečo zo života našej obce...

Niečo zo života našej obce...

2017

Dňa 29. apríla 2017 bol odhalený pamätník Hrdinom 1956.

Pamätník a akciu podporovali: Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet, Történelmi Vitézi Rend Észak Dunántúli Törzsszéke, Samospráva obce Malá Mača.