Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 45x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 46x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 46x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 43x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 49x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 60x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 66x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 67x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 55x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 60x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 57x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 72x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 60x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 61x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 47x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie a umiestnenie MZZO Stiahnuté: 53x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrud drevín Stiahnuté: 54x | 28.11.2018

pozemné komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 52x | 28.11.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 49x | 28.11.2018

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 47x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá