Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 184x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 176x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 180x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 230x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 172x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 199x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 205x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 225x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 188x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 215x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 194x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 262x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 187x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 186x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 183x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 185x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 182x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť na povolenie vjazdu Stiahnuté: 8x | 01.06.2021

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 179x | 01.06.2021

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 196x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá