Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 173x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 166x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 168x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 212x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 162x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 189x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 194x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 210x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 176x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 203x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 182x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 248x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 174x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 174x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 173x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie a umiestnenie MZZO Stiahnuté: 174x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrud drevín Stiahnuté: 170x | 28.11.2018

pozemné komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 168x | 28.11.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 168x | 28.11.2018

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 184x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá