Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 353x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 342x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 346x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 856x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 334x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 369x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 348x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 387x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 330x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 379x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 351x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 408x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 346x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 337x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 383x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 370x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 330x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 116x | 29.04.2022

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 127x | 29.04.2022

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 332x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá