Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 158x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 149x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 152x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 194x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 147x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 173x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 176x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 185x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 161x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 188x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 168x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 229x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 159x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 160x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 153x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie a umiestnenie MZZO Stiahnuté: 159x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrud drevín Stiahnuté: 154x | 28.11.2018

pozemné komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 150x | 28.11.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 152x | 28.11.2018

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 169x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá