Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 210x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 205x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 208x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 296x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 201x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 227x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 226x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 251x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 213x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 241x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 224x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 286x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 215x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 212x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 209x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 212x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 204x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť na povolenie vjazdu Stiahnuté: 33x | 01.06.2021

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 208x | 01.06.2021

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 219x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá