Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 22x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 25x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 23x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 22x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 28x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 38x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 42x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 42x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 29x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 33x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 31x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 46x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 35x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 36x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 25x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie a umiestnenie MZZO Stiahnuté: 31x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrud drevín Stiahnuté: 32x | 28.11.2018

pozemné komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 30x | 28.11.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 26x | 28.11.2018

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 25x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá