Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 75x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 74x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 74x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 71x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 75x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 87x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 95x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 93x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 80x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 100x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 88x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 98x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 85x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 88x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 73x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie a umiestnenie MZZO Stiahnuté: 81x | 28.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrud drevín Stiahnuté: 78x | 28.11.2018

pozemné komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 77x | 28.11.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 75x | 28.11.2018

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 74x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá