Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 200x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 195x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 193x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 249x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 186x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 213x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 216x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 238x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 202x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 227x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 208x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 275x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 201x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 199x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 197x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 201x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 195x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť na povolenie vjazdu Stiahnuté: 20x | 01.06.2021

Žiadosť o zvláštne užívanie MK Stiahnuté: 194x | 01.06.2021

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 209x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá