Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 329x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 317x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 320x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 792x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 308x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 344x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 324x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 359x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 306x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 354x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 328x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 387x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 323x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 316x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 339x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 345x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 307x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 94x | 29.04.2022

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 102x | 29.04.2022

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 308x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá