Obsah

Aktuality

 

Obsah sa pripravuje ...

Správy

Sociálna poisťovňa informuje: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Pozor:
Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!
celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva platné od 24.03.2020

zákaz hromadných podujatí celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné od 25.03.2020

povinnosť nosiť rúška
zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14 dňové OČR-ky

Sociálna poisťovňa automaticky - bez podania žiadosti - predĺži aktuálne začaté 14 dňové OČR-ky celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Leták - COVID-19 - Pomoc sebe a druhým

Leták - COVID-19 - Pomoc sebe a druhým
Čo robiť,ak ochoriete?
Čo môžu robiť ostatní, aby podporili najohrozenejších ľudí? celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Leták - COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Leták - COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Leták - Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19?

Leták - Čo robiť, ak ste chorý?
Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu COVID-19,
ak ste chorý celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Leták - 10 odporúčaní pri COVID-19

Leták - 10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus? celý text

ostatné, náš tip | 19. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Prevencia má význam

Prevencia má význam celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
rúško nie je hanba

rúško nie je hanba

rúško nie je hanba celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ruka ruku myje

ruka ruku myje

ruka ruku myje celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Sovenská pošta sprísňuje ochranné optrenia

Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v dňoch 17.3.2020 – 31.3.2020 v obci Malá Mača.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31. 3. 2020 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 617 alebo 0911 044 616 alebo na stránkach www.zsvs.sk nájdete formulár na nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.3.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobie.
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom (u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Sociálnej poisťovne, pobočky Galanta

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, prijala preventívne opatrenia proti šíreniu korovavírusu celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov, postupy v oblasti služieb zamestnanosti,v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Koronavírus - odporúčania

Koronavírus - odporúčania celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Kalendár odvozu odpadu 2020

Kalendár odvozu odpadu 2020 celý text

ostatné | 2. 1. 2020 | Autor: Správca Webu

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Galante - VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ORHaZZ Ga: VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správca Webu