Obsah

Školstvo


Do roku 1977 bola v obci aj základná škola viac triedna I. stupeň, slovenská a s vyučovacím jazykom maďarským. Z dôvodu malého počtu žiakov školu zatvorili a dnes žiaci dochádzajú autobusom do susedného Sládkovičova.


V súčasnosti je v obci len materská škola.