Obsah

Školstvo


Do roku 1977 bola v obci Malá Mača jednotriedna základná škola I. stupňa (1.-4. ročníky) s vyučovacím jazykom slovenským a jednotriedna základná škola I. stupňa (1.-4. ročníky) s vyučovacím jazykom maďarským. V oboch školách po jednom pegagógickým pracovníkom. Maďarská škola bola založená v roku 1840. Z dôvodu malého počtu žiakov školy zatvorili a dnes žiaci autobusom dochádzajú do mesta Sládkovičovo, za posledné roky slovenské deti, aj keď je to iný školský obvod, do susedného Abrahámu.


Od roku 1977 je v obci v prevádzke len materská škola.