Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2020

Rozpočet 2020 Stiahnuté: 23x | 13.01.2020

Rok 2019

Rozpočet 2019_úprava_3 Stiahnuté: 22x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_2 Stiahnuté: 23x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_1 Stiahnuté: 23x | 13.01.2020

Rozpočet 2019 Stiahnuté: 22x | 13.01.2020

Rok 2018

Rozpočet 2018_úprava_1 Stiahnuté: 21x | 13.01.2020

Rozpočet 2018 Stiahnuté: 20x | 13.01.2020

Rok 2017

Rozpočet Stiahnuté: 122x | 22.09.2018

Rok 2016

Rozpočet Stiahnuté: 104x | 22.09.2018

1. zmena Stiahnuté: 99x | 22.09.2018

3. zmena Stiahnuté: 97x | 22.09.2018

Rok 2015

Rozpočet Stiahnuté: 99x | 22.09.2018

1. zmena Stiahnuté: 96x | 22.09.2018

2. zmena Stiahnuté: 96x | 22.09.2018

3. zmena Stiahnuté: 95x | 22.09.2018

Stránka

  • 1