Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2024

Rozpočet_2024 Stiahnuté: 37x | 27.12.2023

Rozpočet_2024-2026 Stiahnuté: 40x | 27.12.2023

Rok 2023

Rozpočet_2023_uprava3 Stiahnuté: 31x | 27.12.2023

Rozpočet_2023_uprava2 Stiahnuté: 27x | 27.12.2023

Rozpočet_2023_uprava1 Stiahnuté: 38x | 02.08.2023

Rozpočet_2023 Stiahnuté: 70x | 05.01.2023

Rozpočet_2023-2025 Stiahnuté: 72x | 05.01.2023

Rok 2022

Rozpočet_2022_úprava4 Stiahnuté: 66x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava3 Stiahnuté: 60x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava2 Stiahnuté: 60x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava1 Stiahnuté: 61x | 02.01.2023

Rozpočet 2022 Stiahnuté: 132x | 05.01.2022

Rozpočet 2022-2024 Stiahnuté: 142x | 05.01.2022

Rok 2021

Rozpocet_2021_uprava4 Stiahnuté: 114x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava3 Stiahnuté: 117x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava2 Stiahnuté: 131x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava1 Stiahnuté: 122x | 15.12.2021

Rozpočet 2021 Stiahnuté: 182x | 05.01.2022

Rozpočet 2021-2023 Stiahnuté: 227x | 22.12.2020

Rok 2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 2 Stiahnuté: 227x | 22.12.2020

Stránka