Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2017

Rozpočet Stiahnuté: 91x | 22.09.2018

Rok 2016

Rozpočet Stiahnuté: 78x | 22.09.2018

1. zmena Stiahnuté: 71x | 22.09.2018

3. zmena Stiahnuté: 70x | 22.09.2018

Rok 2015

Rozpočet Stiahnuté: 71x | 22.09.2018

1. zmena Stiahnuté: 69x | 22.09.2018

2. zmena Stiahnuté: 70x | 22.09.2018

3. zmena Stiahnuté: 69x | 22.09.2018

Stránka

  • 1