Obsah

Hospodárenie

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2024

Rozpočet_2024 Stiahnuté: 10x | 27.12.2023

Rozpočet_2024-2026 Stiahnuté: 9x | 27.12.2023

Rok 2023

Rozpočet_2023_uprava3 Stiahnuté: 9x | 27.12.2023

Rozpočet_2023_uprava2 Stiahnuté: 8x | 27.12.2023

Rozpočet_2023_uprava1 Stiahnuté: 21x | 02.08.2023

Rozpočet_2023 Stiahnuté: 52x | 05.01.2023

Rozpočet_2023-2025 Stiahnuté: 50x | 05.01.2023

Rok 2022

Rozpočet_2022_úprava4 Stiahnuté: 45x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava3 Stiahnuté: 38x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava2 Stiahnuté: 39x | 05.01.2023

Rozpočet_2022_úprava1 Stiahnuté: 42x | 02.01.2023

Rozpočet 2022 Stiahnuté: 105x | 05.01.2022

Rozpočet 2022-2024 Stiahnuté: 107x | 05.01.2022

Rok 2021

Rozpocet_2021_uprava4 Stiahnuté: 90x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava3 Stiahnuté: 91x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava2 Stiahnuté: 102x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava1 Stiahnuté: 94x | 15.12.2021

Rozpočet 2021 Stiahnuté: 162x | 05.01.2022

Rozpočet 2021-2023 Stiahnuté: 199x | 22.12.2020

Rok 2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 2 Stiahnuté: 204x | 22.12.2020

Stránka