Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.10.2021

Počet obyvateľov: 584
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 19 osôb a odhlásilo sa 14 osôb