Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 30.06.2021

Počet obyvateľov: 578
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 osôb a odhlásilo sa 12 osôb