Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.12.2020

Počet obyvateľov: 579
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 5 osôb a odhlásilo sa 14 osôb