Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.10.2018

Počet obyvateľov: 598
Na trvalý pobyt sa prihlásilo osôb: 16 a odhlásilo sa osôb: 13