Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 30.06.2019

Počet obyvateľov: 590
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 10 osôb a odhlásilo sa 12 osôb