Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 30.04.2021

Počet obyvateľov: 573
Na trvalý pobyt sa prihlásili 4 osoby a odhlásilo sa 9 osôb