Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.08.2019

Počet obyvateľov: 593
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 osôb a odhlásilo sa 12 osôb