Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.01.2020

Počet obyvateľov: 587
Na trvalý pobyt sa prihlásili 2 osoby a odhlásilo sa 5 osôb