Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.05.2024

Počet obyvateľov: 597

Prihlásili sa: 8

Odhlásili sa: 10

 

V roku 2023 sa narodili 4 deti a zomrelo 11 osôb.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 23 osôb a odhlásilo sa 9 osôb.

V porovnaní s rokom 2022 sa počet obyvateľov zvýšil o 7 osôb.