Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.12.2018

Počet obyvateľov: 594
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 16 a odhlásilo sa 15 osôb