Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.08.2021

Počet obyvateľov: 579
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 15 osôb a odhlásilo sa 14 osôb