Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 30.04.2019

Počet obyvateľov: 592
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 7 osôb a odhlásilo sa 7 osôb