Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 30.06.2020

Počet obyvateľov: 582
Na trvalý pobyt sa prihlásili 3 osoby a odhlásilo sa 10 osôb