Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.08.2020

Počet obyvateľov: 581
Na trvalý pobyt sa prihlásili 3 osoby a odhlásilo sa 12 osôb