Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.10.2020

Počet obyvateľov: 584
Na trvalý pobyt sa prihlásili 5 osoby a odhlásilo sa 12 osôb