Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.12.2019

Počet obyvateľov: 591
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 12 osôb a odhlásilo sa 16 osôb