Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.03.2020

Počet obyvateľov: 585
Na trvalý pobyt sa prihlásili 2 osoby a odhlásilo sa 6 osôb