Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.01.2019

Počet obyvateľov: 595
Na trvalý pobyt sa prihlásili 4 osoby a odhlásili sa 3 osoby