Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.10.2019

Počet obyvateľov: 589
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 11 osôb a odhlásilo sa 16 osôb