Obsah

Starosta


Ing. František Hontvári

Ing. František Hontvári
        starosta obce


Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Súčasný starosta bol zvolený v posledných komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 z dvoch kandidátov, získal 252 platných hlasov, čo predstavuje 78,26 %-nú podporu zúčastnených voličov.