Obsah

Príslušný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad má sídlo na obecnom úrade v Pustých Úľanoch


Tel.: +421 948 331 310

Ing. Zsolt Galambos - vedúci odboru
E-mail: zsolt.galambos@outlook.com