Obsah

Príslušný stavebný úrad


Spoločný stavebný úrad Sládkovičovo

Spoločný stavebný úrad má sídlo v budove Štátnej polície,
Fučíkova 96/86, na I. poschodí, č. dverí 3 a 4

Tel.: +421 317 841 224

Ing. Lívia Hakszerová – vedúca odboru,
E-mail: livia.hakszerova@sladkovicovo.sk

Alžbeta Dóková, referentka,
E-mail: alzbeta.dokova@sladkovicovo.sk