Obsah

Príslušný matričný úrad


Mestsý úrad Sládkovičovo
matrika a evidencia obyvateľov

Edita Kyselová    

Tel.: +421 317 842 490
E-mail: edita.kyselova@sladkovicovo.sk