Obsah

Obec Malá Mača v zmysle § 4 odsek 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

rok                           úroveň triedenia komun. odpadov                     sadzba popl. za uloženie na skládke

 

2023                       67,37 %                                                                                                11,00 € / t

2022                       52,85 %                                                                                                15,00 € / t

2021                       55,15 %                                                                                                15,00 € / t

2020                       42,88 %                                                                                                12,00 € / t

2019                       26,45 %                                                                                                10,00 € / t

2018                       26,25 %