Obsah

Šport


V obci máme športové oddiel futbalový a stolnotenisový, futbalisti každý rok zorganizujú Panchova cup.

Stolný tenis


Jednoducho ping-pong


Obsah sa pripravuje ...