Obsah

Materská škola


V súčasnosti je v obci len materská škola. 
Deti z materskej školy vystupujú na rôznych podujatiach ako napríklad na Deň matiek, podujatia organizované Klubom dôchodcov alebo na obecných kultúrnych dňoch.

V roku 2020 škôlku navštevuje 22 detí.

 

Pracovníci Materskej školy Malá Mača

riaditeľka

  • riaditeľka: NAGYOVÁ Monika

 

učiteľka

  • učiteľka: Bc. KOČÍKOVÁ Katarína

 

  • upratovačka: NESZMÉRY Julianna