Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu-Értesítés az európai parlamenti választások idejéről és helyszínéről

Vyvesené: 25. 4. 2024

Dátum zvesenia: 9. 6. 2024

Zodpovedá: Správca Webu

Späť