Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy

Oznámenie o zrušení pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné vyhlášky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Záverečný účet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Návrh rozpočtu obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Návrhy VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozvánky na zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Civilná ochrana obyvateľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia