Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy

Oznámenie o zrušení pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Alexander Németh 01.06.2023 17.06.2023

Verejné vyhlášky

Záverečný účet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Malá Mača za rok 2022 08.06.2023 24.06.2023

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Návrh rozpočtu obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh úpravy rozpočtu za rok 2023-1. úprava 08.06.2023 24.06.2023

Návrhy VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozvánky na zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Civilná ochrana obyvateľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia