Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Nadmorská výška: 121 m n. m.
Počet obyvateľov ku dňu 31.12.2020: 579
Rozloha: 797 ha
Prvá pís. zmienka: z roku 1326

Malá Mača

Ústne podanie ľudu hovorí, že obec je veľmi stará a bola tu už vtedy, keď ešte susednej obce Diósegu, dnes Sládkovičova, nebolo. Obec mala svoj kostol, ktorý bol postavený v dobe Arpádovcov. V dobe tureckého panstva v bývalom Uhorsku obec veľmi trpela tureckým vpádmi. Aby sa obyvatelia proti tomu ubránili, opustili svoju dovtedajšiu obec, ktorá bola okolo kostola a presťahovali sa na miesto, kde je terajšia obec. Toto miesto bolo v tých časoch močaristé, poprerastané hustými takmer nepreniknuteľnými lužnými lesmi, ktoré poskytovali obyvateľstvu dostatočnú ochranu proti tureckým vpádom.

Viac o obci TU

17.01.2022

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti - v prípade zmeny - do konca januára

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti - v prípade zmeny - do konca januára

Detail

26.11.2021

RVaPS Ga

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) na Slovensku a v členských štátoch EÚ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky(HPAI)na Slovensku a v členských štátoch EÚ

Detail

10.11.2021

DPO SR - ÚO Galanta

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období zimnej vykurovacej sezóny 2021/2022

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období zimnej vykurovacej sezóny 2021/2022

Detail

26.10.2021

Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých - odporúčanie 1

Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých - odporúčanie

Pamiatka zosnulých a Všetkých svätých - odporúčanie

Detail

14.10.2021

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zriadiť alebo rekonštruovať pomník, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste...

Detail

dsdsdsdsd

sdsdsd

Kostel

Kostel

dsdffdfsf

Novinky a aktuality z nášho webu,
aplikácia voľne k stiahnutiu.
×
Viac informácií