Obsah

Informácia pre utečencov z Ukrajiny

Typ: ostatné
Informácia pre utečencov z Ukrajiny

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR si Vás dovoľujeme informovať, že na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny boli zverejnené užitočné informácie pre občanov Ukrajiny, vrátane žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi v ukrajinskom, anglickom a slovenskom jazyku.

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini.html?page_id=1159972

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?page_id=268775

V súvislosti s integráciou detí utečencov do škôl zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov nevylučuje poskytnutie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo materskú školu alebo základnú školu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. To znamená, že ak bude dieťa utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, navštevovať MŠ alebo ZŠ a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ, odoberie stravu) je možné dotáciu poskytnúť aj na takéto dieťa.


Vytvorené: 11. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2022 11:48
Autor: Správca Webu