Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.08.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

40/CKF/2020

2 000,00 EUR dvetisíc

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

04.08.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 744/2019/UZ

744/2019/UZ

50 000,00 EUR Päťdesiattisíc

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

17.06.2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

106-PRcov/OAaVP/4518/2020

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

10.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

05/CKF/2020

4 100,00 EUR štyristisicsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

20.05.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z wwwstránok na CUET

CUET-14-42020-SL

720,00 EUR sedemstodvadsať

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Malá Mača

19.05.2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

418/M - 2020-4

2 372,60 EUR Dvetisíctristosedemdesiatdva 60/100

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Obec Malá Mača

17.02.2020

Kúpna zmluva

1/02/2020

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1