Content

Contract list, Invoice list, Order list


Preparing ...

Extended searching
Date of publication Name
Contract no.
price * Contracting parties
07.01.2019

O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019B20440-1

648,00 EUR Šesťstoštyridsaťosem

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Malá Mača

18.01.2019

O poskytovaní služieb

SKP19/01/031

9,00 EUR Deväť

KOMENSKY s.r.o.

Obec Malá Mača

18.01.2019

Projekt Kultúra národnostných menšín

2/2019

400,00 EUR Štyristo

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

08.02.2019

Údržba verejných priestranstiev

Dodatok č. 1 zmluvy zo dňa 28.12.2016

0,07 EUR sedem eurocentov za 1 m2

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

12.02.2019

Projekt Town Twinning

6/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

14.02.2019

Správa areálu TJ

Dodatok č. 1 zmluvy zo dňa 28.12.2016

5 000,00 EUR Päťtisíc

Štefan Katona - REMAS

Obec Malá Mača

14.02.2019

Mandátna zmluva na výkon VO

04/2019

1 392,00 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatdva

Ladislav Bús

Obec Malá Mača

* The above given price is final. In case that the party to contract is VAT payer, the price is given incl. VAT..

page:

  • 1