Obsah

Projekt Active citizens = Future of Europe financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

"Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 440 občanov, z ktorých 50 pochádzalo z mesta Gerendas (Maďarsko), 45 z mesta Sopronnemethi (Maďarsko), 45 z mesta Spesov (Česká  republika) a 300 z domáceho mesta Malá Mača.
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Malej Mači (Slovesnko) od 07/08/2015 do 08/08/2015
Stručný opis:
Dňa 07/08/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na problematiku aktívneho občianstva a budúcnosti Európy. Týmto témam sa venovali všetky generácie účastníkov. Pre každú nich bola pripravená zvlášť aktivita, kde primerane veku získavali nové vedomosti a poznávali svoju úlohu a potrebu v spoločnosti. Prvou aktivitou po otvorení podujatia, bolo otvorenie Európskeho Informačného Bodu. Ten bol zameraný na prezentáciu EU medzi účastníkmi vo forme tlačených brožúr a propagačných materiálov. Nasledovalo tradičné darovanie krvi – Malomačianska kvapka. Jedná sa už o tradíciu medzi partnerskými obcami, kedy dobrovoľníci z radov účastníkov idú darovať krv. K tejto partnerskej iniciatíve sa pridali aj dvaja občania novej partnerskej obce zo Spešova. Krátko po obede zasadal partnerský výbor. Starostovia, poslanci a aktívni občania rokovali o partnerstve a jeho budúcnosti, ako aj o úlohe občanov pri riešení vecí verejných. Ďalšou aktivitou bolo predstavenie novej partnerskej obce Spešov. Starosta obce Spešov predstavil obce, jej históriu a pamiatky vo forme prezentácie. Po tejto aktivite nasledovali najdôležitejšie aktivity dňa, kedy deťom, dospelým a seniorom bolo predstavené aktívne občianstvo, fungovanie Európskeho občianstva, ako aj potreba zapájania sa občanov do tvorby budúcnosti Európy. Tri aktivity venované týmto témam sa stali kľúčom k aktivizácii občanov. A možno ich považovať za pridanú hodnotu projektu. Nasledovala netradičná sladká večera, kedy účastníci pripravili z rôznych surovín sladké pochúťky typické pre ich krajiny, či obce. Večer patril zábave, hudbe a vzájomnému spoznávaniu sa.
Dňa 08/08/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomnému spoznávaniu sa prostredníctvom kultúry, športu a zábavy. Ranný program začal opätovným otvorením Európskeho informačného bodu, ktorý priniesol komplexné informácie o EU. Následne sa začala súťaž vo varení gulášu. Zúčastnilo sa jej celkovo 15 tímov zastupujúcich rôzne združenia a skupiny obyvateľov zo všetkých partnerských obcí. Každý tím sa predstavil s vlastnou receptúrou. Hotové guláše boli okrem poroty k dispozícii k ochutnávke aj ostatným účastníkom. Šport bol ďalším dominantným prvkom dopoludňajšieho programu. Na netradičnom futbalovom ihrisku skrytom v lese sa stretli futbalové tímy zložené z jednotlivcov zo všetkých partnerských obcí. Tímov bolo celkovo 8. Medzitým v budove materskej školy deti kreslili obrázky venované téme EU. Tie boli následne aj vystavené. Zvyšok popoludnia sa niesol v duchu kultúry a spoznávania kultúrnych zvyklostí slovenského, českého a maďarského národa. V rámci vystúpení sa predstavili umelci všetkých generácií z domácej obce, okolia a aj z partnerských obcí. Večerný program sa niesol v duchu utvrdzovania priateľstiev, spoločnej zábavy, spievania piesní. Po tejto aktivite bolo podujatie ukončené a hostia sa rozišli v neskorých nočných hodinách do svojich domovov.Vytvorené: 22. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2018 19:49
Autor: Správca Webu