Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 28.02.2023

Počet obyvateľov: 590

Prihlásili sa: 0

Odhlásili sa: 0

 

V roku 2022 sa narodilo 7 detí a zomrelo 13 osôb.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 24 osôb a odhlásilo sa 11 osôb.

V porovnaní s rokom 2021 sa počet obyvateľov zvýšil o 7 osôb.

Navždy nás opustili

Rok 2023

24.02.2023 KOVÁCSOVÁ Ildikó, rod. Knappová (60 r.)

26.01.2023 MIKOVÁ Katarína rod. Sárkányová (66 r.)

01.01.2023  SLOVÁK Jaroslav (72 r.)

 

Rok 2022

06.11.2022  SZILÁGYIOVÁ Anna rod. Csanová (81 r.)

28.10.2022  KLEMENT Ondrej (70 r.)

22.10.2022  FARKAŠOVÁ Zuzana rod. Kmeťová (87 r.)

19.08.2022  ORAVECOVÁ Rozália rod. Sárkányová (73 r.)

14.08.2022  GUBÍNYIOVÁ Mária rod. Gáspárová (74 r.)

09.08.2022  KENYERES Vendelín (82 r.)

25.07.2022  HRABOVSKÝ Martin (47 r.)

24.06.2022  TAKÁCSOVÁ Priska rod. Szőcsová (75 r.)

11.05.2022  LANCZ Kristián (41 r.)

31.03.2022  KENEREŠ Ľudovít (60 r.)

26.03.2022  HOLEČKOVÁ Margita rod. Šidová (97 r.)

25.02.2022  JÓNÁSOVÁ Blanka rod. Rablanská (86 r.)

26.01.2022  KRÁLIKOVÁ Elena rod. Švantnerová (75 r.)

 

Rok 2021

19.12.2021  ORBAN Juraj (79 r.)

30.08.2021  SIDOVÁ Judita rod. Budaiová (80 r.)

03.07.2021  KENYERES Alexander (72 r.)

06.03.2021  BONDOROVÁ Katarína rod. Bedecsová (76 r.)

06.03.2021  KATONA Imrich (78 r.)

 

Rok 2020

16.12.2020  KRIŽAN Michal (63 r.)

05.12.2020  KENYERESOVÁ Gizela rod. Sárkányová (92 r.)

27.11.2020  KLUCHOVÁ Helena rod. Sárkányová (67 r.)

06.10.2020  ZANOVJÁKOVÁ Mária rod. Magloczká (83 r.)

01.04.2020  HRABOVSKÝ Bořivoj (72 r.)

07.03.2020  SEBŐK Vincent (69 r.)

06.03.2020  VERECKÁ Mária rod. Hrivňáková (79 r.)

15.01.2020  HOLLÓSYOVÁ Oľga rod. Nagyová (80 r.)

 

Rok 2019

28.12.2019  BALOGHOVÁ Otília rod. Áčová (80 r.)

04.10.2019  ČULEN Stanislav (84 r.)

03.07.2019  VÖRÖSOVÁ Anna rod. Sidová (93 r.)

08.04.2019  VARGA Pavol (82 r.)

04.02.2019  KROMMEROVÁ Anna rod. Sidová (90 r.)

26.01.2019  PIŠI Jozef (43 r.)

23.01.2019  LANCZ Aladár (67 r.)

 

Rok 2018

03.12.2018  MÉCZES Július (71 r.)

07.11.2018  MAJO Ján (68 r.)

04.11.2018  JÓNÁSOVÁ Helena, rod. Čečkáňová (80 r.)

11.10.2018  MEGOVÁ Lucie, Mgr. (34 r.)

11.10.2018  VÖRÖSOVÁ Mária, rod. Sárkányová (93 r.)

20.05.2018  BALOGHOVÁ Marta r. Pázsitová (78 r.)

01.04.2018  VARGOVÁ Mária r. Mészárosová (90 r.)

25.02.2018  JANCSÍKOVÁ Judita rod. Kurucová (91 r.)

17.02.2018  SÁRKÁNYOVÁ Alžbeta rod. Szilágyiová (80 r.)

 

Rok 2017

27.11.2017  ZSÁKOVÁ Školastika rod. Somogyiová (79 r.)

24.11.2017  HONTVÁRI Michal (83 r.)

16.02.2017  ŽÁK Augustín (89 r.)

11.02.2017  BORSÁNYIOVÁ Marta rod. Sárkányová (77 r.)

29.01.2017  ZSÁK Alfréd (87 r.)

 

Rok 2016

01.12.2016  PSOTKOVÁ Terézia rod. Somogyiová (84 r.)

30.08.2016  NAGYOVÁ Šarlota rod. Somogyiová (88 r.)

20.08.2016  MAJOVÁ Zuzana rod. Maglocká (88 r.)

04.06.2016  SZILÁGYI Juraj (87 r.)

27.04.2016  ČAMBÁL Silvester (79 r.)

04.04.2016  VINCZE Jozef (63 r.)

20.03.2016  BITTOVÁ Zuzana rod. Farkašová (65 r.)

 

Rok 2015

22.12.2015  STUDENIČOVÁ Anna rod. Krautschneiderová

01.12.2015  SÁRKÁNY Imrich, Ing.

26.11.2015  KOVÁCS Július

19.08.2015  VÍGHOVÁ Rozália rod. Biliczká

04.09.2015  SOMOGYI Pavel

07.08.2015  ZUZKOVIČOVÁ Anna rod. Holáseková

05.06.2015  BLAHO Štefan

29.01.2015  GÁBOROVÁ Mária rod. Blahová

 

Nech odpočívajú v pokoji .....