Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.10.2018

Počet obyvateľov: 598
Na trvalý pobyt sa prihlásilo osôb: 16 a odhlásilo sa osôb: 13

Navždy nás opustili


Rok 2018

07.11.2018. MAJO Ján (68 r.)

04.11.2018. JÓNÁSOVÁ Helena, rod. Čečkáňová (80 r.)

11.10.2018. MEGOVÁ Lucie, Mgr. (34 r.)

11.10.2018. VÖRÖSOVÁ Mária, rod. Sárkányová (93 r.)

20.05.2018. BALOGHOVÁ Marta r. Pázsitová (78 r.)

01.04.2018. VARGOVÁ Mária r. Mészárosová (90 r.)

25.02.2018. JANCSÍKOVÁ Judita rod. Kurucová (91 r.)

17.02.2018. SÁRKÁNYOVÁ Alžbeta rod. Szilágyiová (80 r.)

Rok 2017

27.11.2017. ZSÁKOVÁ Školastika rod. Somogyiová (79 r.)

24.11.2017. HONTVÁRI Michal (83 r.)

16.02.2017. ŽÁK Augustín (89 r.)

11.02.2017. BORSÁNYIOVÁ Marta rod. Sárkányová (77 r.)

29.01.2017. ZSÁK Alfréd (87 r.)

Rok 2016

01.12.2016. PSOTKOVÁ Terézia rod. Somogyiová (84 r.)

30.08.2016. NAGYOVÁ Šarlota rod. Somogyiová (88 r.)

20.08.2016. MAJOVÁ Zuzana rod. Maglocká (88 r.)

04.06.2016. SZILÁGYI Juraj (87 r.)

27.04.2016. ČAMBÁL Silvester (79 r.)

04.04.2016. VINCZE Jozef (63 r.)

20.03.2016. BITTOVÁ Zuzana rod. Farkašová (65 r.)

Rok 2015

22.12.2015. STUDENIČOVÁ Anna rod. Krautschneiderová

01.12.2015. SÁRKÁNY Imrich, Ing.

26.11.2015. KOVÁCS Július

19.08.2015. VÍGHOVÁ Rozália rod. Biliczká

04.09.2015. SOMOGYI Pavel

07.08.2015. ZUZKOVIČOVÁ Anna rod. Holáseková

05.06.2015. BLAHO Štefan

29.01.2015. GÁBOROVÁ Mária rod. Blahová

 

Nech odpočívajú v pokoji .....