Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.12.2019

Počet obyvateľov: 591
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 12 osôb a odhlásilo sa 16 osôb

Navždy nás opustili

Rok 2019

28.12.2019 BALOGHOVÁ Otília (80 r.)

04.10.2019 ČULEN Stanislav (84 r.)

03.07.2019 VÖRÖSOVÁ Anna rod. Sidová (93 r.)

08.04.2019 VARGA Pavol (82 r.)

04.02.2019 KROMMEROVÁ Anna rod. Sidová (90 r.)

26.01.2019 PIŠI Jozef (43 r.)

23.01.2019 LANCZ Aladár (67 r.)

Rok 2018

03.12.2018  MÉCZES Július (71 r.)

07.11.2018 MAJO Ján (68 r.)

04.11.2018 JÓNÁSOVÁ Helena, rod. Čečkáňová (80 r.)

11.10.2018 MEGOVÁ Lucie, Mgr. (34 r.)

11.10.2018 VÖRÖSOVÁ Mária, rod. Sárkányová (93 r.)

20.05.2018 BALOGHOVÁ Marta r. Pázsitová (78 r.)

01.04.2018 VARGOVÁ Mária r. Mészárosová (90 r.)

25.02.2018 JANCSÍKOVÁ Judita rod. Kurucová (91 r.)

17.02.2018 SÁRKÁNYOVÁ Alžbeta rod. Szilágyiová (80 r.)

Rok 2017

27.11.2017 ZSÁKOVÁ Školastika rod. Somogyiová (79 r.)

24.11.2017 HONTVÁRI Michal (83 r.)

16.02.2017 ŽÁK Augustín (89 r.)

11.02.2017 BORSÁNYIOVÁ Marta rod. Sárkányová (77 r.)

29.01.2017 ZSÁK Alfréd (87 r.)

Rok 2016

01.12.2016 PSOTKOVÁ Terézia rod. Somogyiová (84 r.)

30.08.2016 NAGYOVÁ Šarlota rod. Somogyiová (88 r.)

20.08.2016 MAJOVÁ Zuzana rod. Maglocká (88 r.)

04.06.2016 SZILÁGYI Juraj (87 r.)

27.04.2016 ČAMBÁL Silvester (79 r.)

04.04.2016 VINCZE Jozef (63 r.)

20.03.2016 BITTOVÁ Zuzana rod. Farkašová (65 r.)

Rok 2015

22.12.2015 STUDENIČOVÁ Anna rod. Krautschneiderová

01.12.2015 SÁRKÁNY Imrich, Ing.

26.11.2015 KOVÁCS Július

19.08.2015 VÍGHOVÁ Rozália rod. Biliczká

04.09.2015 SOMOGYI Pavel

07.08.2015 ZUZKOVIČOVÁ Anna rod. Holáseková

05.06.2015 BLAHO Štefan

29.01.2015 GÁBOROVÁ Mária rod. Blahová

 

Nech odpočívajú v pokoji .....