Navigácia

Obsah

stavebný úrad

Vyhlásenie dozora Stiahnuté: 274x | 28.11.2018

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Stiahnuté: 271x | 28.11.2018

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 276x | 28.11.2018

Žiadosť o potvrdenie neexistujúcej stavby Stiahnuté: 429x | 28.11.2018

Návrh na nové využitie územia Stiahnuté: 264x | 28.11.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 296x | 28.11.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 278x | 28.11.2018

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy, udržiavacích prác Stiahnuté: 306x | 28.11.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 263x | 28.11.2018

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 299x | 28.11.2018

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 289x | 28.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 343x | 28.11.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní vedenia uskutočnenia stavby Stiahnuté: 278x | 28.11.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 272x | 28.11.2018

životné prostredie

Žiadosť o povolenie na prevádzku MZZO Stiahnuté: 270x | 01.06.2021

Žiadosť o povolenie MZZO Stiahnuté: 278x | 01.06.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 257x | 01.06.2021

pozemné komunikácie

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuté: 42x | 29.04.2022

Žiadosť o povolenie vjazdu Stiahnuté: 48x | 29.04.2022

ambulantný predaj

Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj Stiahnuté: 269x | 28.11.2018

Stránka

Tlačivá