Navigácia

Obsah

Rozpočet obce


V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí.

Schválený rozpočet obce Malá Mača si môžete stiahnuť v priložených súboroch.

Osobitne je uvedený finančný rozpočet a osobitne programový rozpočet obce.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky rozpočtu na budúce roky (aktuálny rok plus 2 a viac) nie sú záväzné.

Rok 2022

Rozpočet 2022 Stiahnuté: 40x | 05.01.2022

Rozpočet 2022-2024 Stiahnuté: 35x | 05.01.2022

Rok 2021

Rozpočet 2021 Stiahnuté: 107x | 05.01.2022

Rozpocet_2021_uprava1 Stiahnuté: 36x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava2 Stiahnuté: 39x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava3 Stiahnuté: 34x | 15.12.2021

Rozpocet_2021_uprava4 Stiahnuté: 34x | 15.12.2021

Rozpočet 2021-2023 Stiahnuté: 132x | 22.12.2020

Rok 2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 2 Stiahnuté: 128x | 22.12.2020

Rozpočet 2020 - úprava č. 1 Stiahnuté: 121x | 22.12.2020

Rozpočet 2020 Stiahnuté: 142x | 13.01.2020

Rok 2019

Rozpočet 2019_úprava_3 Stiahnuté: 189x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_2 Stiahnuté: 193x | 13.01.2020

Rozpočet 2019_úprava_1 Stiahnuté: 201x | 13.01.2020

Rozpočet 2019 Stiahnuté: 135x | 13.01.2020

Rok 2018

Rozpočet 2018_úprava_1 Stiahnuté: 207x | 13.01.2020

Rozpočet 2018 Stiahnuté: 133x | 13.01.2020

Rok 2017

Rozpočet Stiahnuté: 234x | 22.09.2018

Rok 2016

Rozpočet Stiahnuté: 220x | 22.09.2018

1. zmena Stiahnuté: 212x | 22.09.2018

Stránka