Navigácia

Obsah

Projekty


PRVÉ SAMOSTATNÉ KROKY

S prácou v samospráve sme mali skúsenosti a naše možnosti sme zhodnotili reálne. Prioritou bolo fungovanie obecného úradu a vytvorenie podmienok na rozvoj obce v ďalších volebných obdobiach. Plány sú však jedna vec a skutočnosť druhá. V našom prípade môžeme povedať, skutočnosť bola lepšia ako naše plány. Už v prvom volebnom období sme v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Galante v rámci programu SAPARD vypracovali projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií a v roku 2004 sme tento projekt vo výške 8,5 mil. Sk (z toho obec vlastnými prostriedkami prispela 20 %) aj realizovali. Kto sa pamätá, v akom stave boli naše cesty, ten uzná, že sa nám podaril malý zázrak. Okrem tejto veľkej investície sa nám podarili ďalšie menšie projekty, ako rekonštrukcia miestneho rozhlasu, rekonštrukcia strediska sociálnych služieb a dokončili sme miestnu stavbu storočia – od roku 1988 rozostavanú požiarnu zbrojnicu.
V rámci európskych fondov sme získali finančnú podporu na renováciou lokálnej infraštruktúry - verejných priestranstiev. V rámci tohto projektu budujeme letné divadlo, verejné WC, námestie, detské ihrisko vo dvore MŠ, autobusové zastávky a upravujeme okolie pomníka padlých hrdinov a bývalej artézskej studne. V súčasnosti spracovávame Územný plán obce a obec má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.


Projekty realizované v roku 2011:

Rímskokatolícka cirkev dostala od Ministerstva kultúry SR dotáciu na rekonštrukciu miestneho kostola vo výške 800 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli využité na prípravu izolačných prác a odstránenie starých omietok neskorších prístavieb (bočné oporné múry), ktoré nezodpovedali pôvodnej stavbe. Celková rekonštrukcia tejto sakrálnej stavby je mimoriadne technicky náročná a komplikovaná požiadavkami pamiatkárov. Pri rekonštrukcii sa musia používať výhradne pôvodné materiály a technológie, aby sa čo najvernejšie zachovala pôvodná stavba.

V prvom volebnom období sme vypracovali projekty v hodnote cca 53 mil. Sk a celkove sme získali vyše 18 mil. Finančne nás podporili Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR, európske fondy SAPARD a fond rozvoja vidieka, ako aj Trnavský samosprávny kraj a miestne podniky a  podnikatelia. V našej práci nám nezištne pomáhali niektorí poslanci NR SR, menovite Gábor Gál za SMK, Zoltán Horváth za SDKÚ, ako aj Ing. Róbert Baros so svojimi kolegami z RRA Galanta, ale aj ďalší.