Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Rodinný dom, hosťovský dom a garáž - Johannes a Zuzana Schiro

Dátum zvesenia: 3. 10. 2021 Zodpovedá: Správca Webu