Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Upovedomenie o začatí spávneho konania na výrub drevín

Registratúrna značka: 43/2020

Dátum zvesenia: 9. 3. 2020 Zodpovedá: Správca Webu