Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 2. 6. 2021 Dátum zvesenia: 18. 6. 2021

Oznámenie o zrušení pobytu

Verejné vyhlášky

Záverečný účet obce

Rozpočet obce

Vyvesené: 7. 6. 2021 Dátum zvesenia: 23. 6. 2021

Návrh rozpočtu obce

Návrhy VZN

VZN

Pozvánky na zasadnutia OZ

Zastupiteľstvo

Dražby

Civilná ochrana obyvateľstva

Voľba prezidenta 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018