Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Voľba prezidenta 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozvánky na zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné vyhlášky

Oznámenie o zrušení pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Návrhy VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Civilná ochrana obyvateľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 23.01.2019 31.12.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK