Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 17. 1. 2022 Dátum zvesenia: 2. 2. 2022
Vyvesené: 10. 1. 2022 Dátum zvesenia: 26. 1. 2022

Oznámenie o zrušení pobytu

Verejné vyhlášky

Záverečný účet obce

Rozpočet obce

Návrh rozpočtu obce

Návrhy VZN

VZN

Pozvánky na zasadnutia OZ

Zastupiteľstvo

Dražby

Civilná ochrana obyvateľstva

Voľba prezidenta 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018