Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 23. 9. 2020 Dátum zvesenia: 9. 10. 2020
Vyvesené: 17. 9. 2020 Dátum zvesenia: 3. 10. 2020

Oznámenie o zrušení pobytu

Verejné vyhlášky

Návrhy VZN

VZN

Pozvánky na zasadnutia OZ

Zastupiteľstvo

Dražby

Civilná ochrana obyvateľstva

Voľba prezidenta 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018