Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Voľba prezidenta 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Pozvánky na zasadnutia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.02.2019 06.02.2019
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Malej Mači 28.11.2018 14.12.2018
Pozvánky na zasadnutia OZ 22.06.2015 02.07.2015

Verejné vyhlášky

Oznámenie o zrušení pobytu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Koloman Bitto 23.09.2019 09.10.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 18.03.2019 03.04.2019

Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Vladimír Križan 14.01.2020 30.01.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ján Majerčík 14.01.2020 30.01.2020
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 10.01.2020 26.01.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Štefan Hollosi 19.12.2019 04.01.2020
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ján Majerčík 13.12.2019 29.12.2019
Upovedomenie o začatí spávneho konania na výrub dreviny 10.12.2019 18.12.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Marek Fehérváry 26.11.2019 12.12.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Vladimír Križan 18.11.2019 04.12.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Štefan Hollósy 08.11.2019 24.11.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ivan Halasy 04.11.2019 20.11.2019
Upovedomenie o začatí spávneho konania na výrub drevín 10.10.2019 18.10.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Vladimír Križan 01.10.2019 17.10.2019
Výzva na deratizáciu 01.10.2019 17.10.2019
Upovedomenie o začatí spávneho konania na výrub drevín 24.09.2019 11.10.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Štefan Hollósy 18.09.2019 04.10.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ján Majerčík 02.09.2019 18.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Boris Kováčik 02.09.2019 18.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Marek Fehérváry 02.09.2019 18.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Emil Zuzkovič 22.08.2019 09.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ján Majerčík 21.08.2019 06.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Boris Kováčik 21.08.2019 08.09.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Ivan Halasy 26.06.2019 12.07.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Vladimír Križan 26.06.2019 12.07.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Mariana Majerčíková 12.04.2019 30.04.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Štefan Hollosi 05.04.2019 23.04.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Štefan Hollosi 06.03.2019 22.03.2019
Oznámenie o uložení poštovej zásielky 29.11.2018 15.12.2018
Upovedomenie 18.10.2018 03.11.2018
Upovedomenie 05.10.2018 21.10.2018
Prerušená dodávka elektrickej energie 10.08.2018 15.08.2018
Zber elektronického odpadu 06.04.2018 14.04.2018
Rekonštrukcie na čerpacej stanici pitnej vody Sládkovičovo 01.04.2018 06.04.2018
Upovedomenie 28.02.2018 16.03.2018
Údržby na zariadeniach ZsVS a.s. 16.02.2018 21.02.2018
Dobrovoľná dražba (rodinný dom s.č. 173) dňa 7. novembra 2016 10:00 hod. 01.11.2016 08.11.2016
Voľba hlavného kontrolóra Obce Malá Mača, termín na podanie prihlášky: 11. november 2016 do 12.00 hod. 01.11.2016 12.11.2016
Upovedomenie o začatí správneho konania 05.10.2016 (dreviny) 30.09.2016 06.10.2016
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Malá Mača 29.09.2016 25.11.2016
Upovedomenie o začatí správneho konania 14.09.2016 (dreviny) 09.09.2016 15.09.2016
Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav 09.01.2012 25.01.2012

Návrhy VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN č. 53/2011 16.11.2011 02.12.2011
Návrh VZN č. 52/2011 16.11.2011 02.12.2011
Návrh VZN č. 51/2011 16.11.2011 02.12.2011

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dražby 16.11.2018 02.12.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Civilná ochrana obyvateľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 23.01.2019 31.12.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK