Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznamy

Vyvesené: 24. 2. 2021 Dátum zvesenia: 12. 3. 2021
Vyvesené: 9. 2. 2021 Dátum zvesenia: 25. 2. 2021
Vyvesené: 5. 2. 2021 Dátum zvesenia: 21. 2. 2021
Vyvesené: 2. 2. 2021 Dátum zvesenia: 10. 2. 2021
Vyvesené: 18. 1. 2021 Dátum zvesenia: 3. 2. 2021
Vyvesené: 4. 1. 2021 Dátum zvesenia: 20. 1. 2021
Vyvesené: 22. 12. 2020 Dátum zvesenia: 7. 1. 2021
Vyvesené: 21. 12. 2020 Dátum zvesenia: 6. 1. 2021
Vyvesené: 2. 12. 2020 Dátum zvesenia: 18. 12. 2020
Vyvesené: 1. 12. 2020 Dátum zvesenia: 17. 12. 2020
Vyvesené: 19. 11. 2020 Dátum zvesenia: 5. 12. 2020
Vyvesené: 4. 11. 2020 Dátum zvesenia: 20. 11. 2020
Vyvesené: 20. 10. 2020 Dátum zvesenia: 5. 11. 2020
Vyvesené: 20. 10. 2020 Dátum zvesenia: 5. 11. 2020
Vyvesené: 19. 10. 2020 Dátum zvesenia: 4. 11. 2020
Vyvesené: 23. 9. 2020 Dátum zvesenia: 9. 10. 2020
Vyvesené: 17. 9. 2020 Dátum zvesenia: 3. 10. 2020
Vyvesené: 9. 9. 2020 Dátum zvesenia: 18. 9. 2020
Vyvesené: 7. 9. 2020 Dátum zvesenia: 25. 9. 2020
Vyvesené: 3. 9. 2020 Dátum zvesenia: 19. 9. 2020
Vyvesené: 3. 9. 2020 Dátum zvesenia: 19. 9. 2020
Vyvesené: 22. 7. 2020 Dátum zvesenia: 7. 8. 2020
Vyvesené: 20. 7. 2020 Dátum zvesenia: 5. 8. 2020
Vyvesené: 24. 6. 2020 Dátum zvesenia: 10. 7. 2020
Vyvesené: 15. 6. 2020 Dátum zvesenia: 1. 7. 2020
Vyvesené: 11. 6. 2020 Dátum zvesenia: 18. 6. 2020
Vyvesené: 10. 6. 2020 Dátum zvesenia: 26. 6. 2020
Vyvesené: 10. 6. 2020 Dátum zvesenia: 26. 6. 2020
Vyvesené: 8. 4. 2020 Dátum zvesenia: 11. 5. 2020
Vyvesené: 26. 3. 2020 Dátum zvesenia: 14. 4. 2020
Vyvesené: 17. 3. 2020 Dátum zvesenia: 2. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 16. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 13. 3. 2020 Dátum zvesenia: 29. 3. 2020
Vyvesené: 12. 3. 2020 Dátum zvesenia: 28. 3. 2020
Vyvesené: 11. 3. 2020 Dátum zvesenia: 30. 4. 2020
Vyvesené: 11. 3. 2020 Dátum zvesenia: 30. 4. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 26. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 30. 6. 2020
Vyvesené: 27. 2. 2020 Dátum zvesenia: 9. 3. 2020
Vyvesené: 27. 2. 2020 Dátum zvesenia: 14. 3. 2020
Vyvesené: 26. 2. 2020 Dátum zvesenia: 9. 3. 2020
Vyvesené: 24. 2. 2020 Dátum zvesenia: 11. 3. 2020
Vyvesené: 24. 2. 2020 Dátum zvesenia: 11. 3. 2020
Vyvesené: 14. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 14. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 10. 1. 2020 Dátum zvesenia: 26. 1. 2020
Vyvesené: 19. 12. 2019 Dátum zvesenia: 4. 1. 2020
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 1. 1. 2020
Vyvesené: 13. 12. 2019 Dátum zvesenia: 29. 12. 2019
Vyvesené: 10. 12. 2019 Dátum zvesenia: 18. 12. 2019
Vyvesené: 26. 11. 2019 Dátum zvesenia: 12. 12. 2019
Vyvesené: 18. 11. 2019 Dátum zvesenia: 4. 12. 2019
Vyvesené: 8. 11. 2019 Dátum zvesenia: 24. 11. 2019
Vyvesené: 4. 11. 2019 Dátum zvesenia: 20. 11. 2019
Vyvesené: 10. 10. 2019 Dátum zvesenia: 18. 10. 2019
Vyvesené: 1. 10. 2019 Dátum zvesenia: 17. 10. 2019
Vyvesené: 1. 10. 2019 Dátum zvesenia: 17. 10. 2019
Vyvesené: 24. 9. 2019 Dátum zvesenia: 11. 10. 2019
Vyvesené: 18. 9. 2019 Dátum zvesenia: 4. 10. 2019
Vyvesené: 2. 9. 2019 Dátum zvesenia: 18. 9. 2019
Vyvesené: 2. 9. 2019 Dátum zvesenia: 18. 9. 2019
Vyvesené: 2. 9. 2019 Dátum zvesenia: 18. 9. 2019
Vyvesené: 22. 8. 2019 Dátum zvesenia: 9. 9. 2019
Vyvesené: 21. 8. 2019 Dátum zvesenia: 6. 9. 2019
Vyvesené: 21. 8. 2019 Dátum zvesenia: 8. 9. 2019
Vyvesené: 26. 6. 2019 Dátum zvesenia: 12. 7. 2019
Vyvesené: 26. 6. 2019 Dátum zvesenia: 12. 7. 2019
Vyvesené: 12. 4. 2019 Dátum zvesenia: 30. 4. 2019
Vyvesené: 5. 4. 2019 Dátum zvesenia: 23. 4. 2019
Vyvesené: 6. 3. 2019 Dátum zvesenia: 22. 3. 2019
Vyvesené: 29. 11. 2018 Dátum zvesenia: 15. 12. 2018
Vyvesené: 18. 10. 2018 Dátum zvesenia: 3. 11. 2018
Vyvesené: 5. 10. 2018 Dátum zvesenia: 21. 10. 2018
Vyvesené: 10. 8. 2018 Dátum zvesenia: 15. 8. 2018
Vyvesené: 6. 4. 2018 Dátum zvesenia: 14. 4. 2018
Vyvesené: 1. 4. 2018 Dátum zvesenia: 6. 4. 2018
Vyvesené: 28. 2. 2018 Dátum zvesenia: 16. 3. 2018
Vyvesené: 16. 2. 2018 Dátum zvesenia: 21. 2. 2018
Vyvesené: 1. 11. 2016 Dátum zvesenia: 8. 11. 2016
Vyvesené: 30. 9. 2016 Dátum zvesenia: 6. 10. 2016
Vyvesené: 9. 9. 2016 Dátum zvesenia: 15. 9. 2016
Vyvesené: 9. 1. 2012 Dátum zvesenia: 25. 1. 2012

Oznámenie o zrušení pobytu

Vyvesené: 23. 9. 2019 Dátum zvesenia: 9. 10. 2019
Vyvesené: 18. 3. 2019 Dátum zvesenia: 3. 4. 2019

Verejné vyhlášky

Vyvesené: 14. 10. 2020 Dátum zvesenia: 30. 10. 2020
Vyvesené: 23. 4. 2020 Dátum zvesenia: 25. 5. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 26. 3. 2020
Vyvesené: 4. 3. 2020 Dátum zvesenia: 20. 3. 2020
Vyvesené: 20. 11. 2019 Dátum zvesenia: 6. 12. 2019
Vyvesené: 18. 10. 2019 Dátum zvesenia: 21. 11. 2019
Oznámenie o začatí správneho konania "DS Sereď, 2x22 kV vedenia VN 359,1026, VNK" Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 2. 1. 2019 Dátum zvesenia: 16. 1. 2019

Návrh rozpočtu obce

Vyvesené: 12. 3. 2021 Dátum zvesenia: 28. 3. 2021
Vyvesené: 27. 11. 2020 Dátum zvesenia: 13. 12. 2020
Vyvesené: 27. 11. 2020 Dátum zvesenia: 13. 12. 2020
Vyvesené: 27. 11. 2020 Dátum zvesenia: 13. 12. 2020

Rozpočet obce

Vyvesené: 15. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 15. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 15. 12. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 1. 1. 2020
Vyvesené: 14. 12. 2017 Dátum zvesenia: 30. 12. 2017
Vyvesené: 14. 12. 2017 Dátum zvesenia: 30. 12. 2017
Vyvesené: 14. 12. 2017 Dátum zvesenia: 30. 12. 2017

Návrhy VZN

Vyvesené: 27. 11. 2020 Dátum zvesenia: 13. 12. 2020
Vyvesené: 12. 6. 2020 Dátum zvesenia: 28. 6. 2020
Vyvesené: 12. 6. 2020 Dátum zvesenia: 28. 6. 2020
Vyvesené: 12. 6. 2020 Dátum zvesenia: 28. 6. 2020
Vyvesené: 16. 11. 2011 Dátum zvesenia: 2. 12. 2011
Vyvesené: 16. 11. 2011 Dátum zvesenia: 2. 12. 2011
Vyvesené: 16. 11. 2011 Dátum zvesenia: 2. 12. 2011

Pozvánky na zasadnutia OZ

Vyvesené: 4. 2. 2019 Dátum zvesenia: 6. 2. 2019
Vyvesené: 28. 11. 2018 Dátum zvesenia: 14. 12. 2018
Vyvesené: 22. 6. 2015 Dátum zvesenia: 2. 7. 2015

Zastupiteľstvo

Vyvesené: 4. 6. 2020 Dátum zvesenia: 20. 6. 2020

Dražby

Vyvesené: 16. 11. 2018 Dátum zvesenia: 2. 12. 2018

Civilná ochrana obyvateľstva

Vyvesené: 23. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Voľba prezidenta 2019

Vyvesené: 21. 2. 2019 Dátum zvesenia: 16. 3. 2019
Vyvesené: 29. 1. 2019 Dátum zvesenia: 15. 3. 2019
Vyvesené: 29. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 3. 2019
Vyvesené: 23. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 3. 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Vyvesené: 21. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018