Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ing. Ilona Varsányi

je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie, nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným

Dátum vloženia: 21. 9. 2018 20:10
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2018 20:10
Autor: Správca Webu