Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

História obce

História obce


Ústne podanie ľudu hovorí, že obec je veľmi stará a bola tu už vtedy, keď ešte susednej obce Diósegu, dnes Sládkovičova, nebolo. Obec mala svoj kostol, ktorý bol postavený v dobe Arpádovcov. V dobe tureckého panstva v bývalom Uhorsku obec veľmi trpela tureckým vpádmi. Aby sa obyvatelia proti tomu ubránili, opustili svoju dovtedajšiu obec, ktorá bola okolo kostola a presťahovali sa na miesto, kde je terajšia obec. Toto miesto bolo v tých časoch močaristé, poprerastané hustými takmer nepreniknuteľnými lužnými lesmi, ktoré poskytovali obyvateľstvu dostatočnú ochranu proti tureckým vpádom.

Po zániku tureckého nebezpečenstva sa už obyvateľstvo do pôvodného sídliska nevrátilo. Stará obec okolo kostola zostala opustená, spustla, jej budovy sa rozpadli a zanikli. Takto sa vysvetľuje poloha kostola, ktorý je v otvorenom poli vzdialený od terajšej obce asi na 1000 m. Je jediným objektom zachovaným z pôvodnej obce. Ako upomienku na turecké časy má na vežovom kríži zavesený konský chvost a plechový polmesiac. 
Ako už bolo spomenuté, samotná obec je veľmi starého pôvodu. Skladányi vo svojom spise udáva, že prvý písomný doklad o obci je z roku 1326. Má to byť akýsi medzepisný denník, ktorý udáva jej pôvodné meno. Takisto vraj bolo spomenuté meno obce v spojitosti s úpravou latifundií na krajinskom palatínskom zhromaždení vydržiavanom dňa 4. januára roku 1412 na okolí Bratislavy.
Podľa týchto záznamov pôvodné meno obce je Mached (maďarsky Mácséd), ktoré sa zachovalo podnes i keď bol časom rozšírené s cieľom bližšieho označenia obce ako takej a to Gyekenyes Mached (Gyékényes Mácséd), podľa zemepána Gyékényes Mácsédi Jánosa, ktorého bola obec okolo roku 1439 majetkom a potom Kys Mached (Kis Mácséd) na rozlišovanie od početnejšej susednej obce Nagy Mácséd (dnes Veľká Mača) vzdialenej asi Kostolík v Malej Mači je ústrednou a takmer výhradnou historickou pamiatkou dávnej minulosti tejto obce, o ktorom sa hovorí, že bol postavený ešte v dobe vlády Arpádovcov v Uhorsku.

 

Historické fotografie
budova Jednoty, školy a kostol

 

 

 


Táto domnienka sa zdá byť opodstatnená, čo dokazuje sama stavba kostolíka svojím stavebným slohom, ktorý bol v tých dobách u nás bežný. Ide o sloh románsky a vzhľadom na tieto skutočnosti môžeme právom predpokladať, že kostolík bol postavený asi na sklonku XII. alebo začiatkom XIII. storočia a to aj preto, lebo v dobe posledných Arpádovcov (posledný z nich Ondrej III. zomrel v roku 1301) už k nám prenikal sloh rannej gotiky“.
Kostolík v Malej Mači je ústrednou a takmer výhradnou historickou pamiatkou dávnej minulosti tejto obce, o ktorom sa hovorí, že bol postavený ešte v dobe vlády Arpádovcov v Uhorsku. Táto domnienka sa zdá byť opodstatnená, čo dokazuje sama stavba kostolíka svojím stavebným slohom, ktorý bol v tých dobách u nás bežný. Ide o sloh románsky a vzhľadom na tieto skutočnosti môžeme právom predpokladať, že kostolík bol postavený asi na sklonku XII. alebo začiatkom XIII. storočia a to aj preto, lebo v dobe posledných Arpádovcov (posledný z nich Ondrej III. zomrel v roku 1301) už k nám prenikal sloh rannej gotiky“. 

V roku 1930–827 obyvateľov, v roku 1950–756, v roku 1970–793 a v roku 2001–597, národnostné zloženie bolo cca 50 % občanov slovenskej a 50 % maďarskej národnosti.
V roku 1947–48 vysťahovaných 64 rodín, približne toľko prišlo.
(zdroj: Kronika obce Malá Mača, ktorá bola založená 1.1.1957 učiteľom Štefanom Knoblochom, riaditeľom miestnej školy)