Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Západoslovenská energetika, a.s.

ZsE oznamuje

Dátum: 19. 10. 2021

ZsE oznamuje

Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za odvoz odpadu

Dátum: 14. 10. 2021

Obec Malá Mača, správca dane upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov miestnych daní a poplatkov.

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest

Dátum: 14. 10. 2021

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zriadiť alebo rekonštruovať pomník, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste...

Vlastivedné múzeum v Galante oznamuje

Dátum: 6. 10. 2021

OKTÓBER: mesiac úcty k starším – voľný vstup pre seniorov

PZ SR

Polícia upozorňuje

Dátum: 14. 9. 2021

Polícia upozorňuje na opakované prípady podvodov

RVPS Ga: Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO

Dátum: 11. 8. 2021

RVPS Ga: Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území SR s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania - nariadené hlavným veterinárnym lekárom SR

Polícia

Seniori, pozor na podvodníkov!

Dátum: 16. 6. 2021

Seniori, pozor na podvodníkov!

Samospráva oznamuje

Dátum: 19. 5. 2021

Samospráva oznamuje, že vzhľadom na ukončený núdzový stav a pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je obecný úrad pre verejnosť naďalej uzavretý.

Trnavská župa organizuje očkovanie proti Covid 19 obyvateľov nad 70 rokov a imobilných obyvateľov a ich doprovod výjazdovou službou

Dátum: 6. 5. 2021

Trnavská župa organizuje očkovanie proti Covid 19 obyvateľov nad 70 rokov a imobilných obyvateľov a ich doprovod výjazdovou službou

Výsledok testovania 24.04.2021

Dátum: 26. 4. 2021

Výsledok testovania 24.04.2021

Oznam o doručení rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a za odvoz komunálneho odpadu

Dátum: 13. 4. 2021

Doručovanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a za odvoz komunálneho odpadu

Percentuálna účasť obyvateľov na sčítaní k 31.03.2021

Dátum: 1. 4. 2021

Percentuálna účasť obyvateľov na sčítaní k 31.03.2021

Oznam o možnosti registrácie na očkovanie cez župnú čakáreň

Dátum: 30. 3. 2021

Oznam o možnosti registrácie na očkovanie cez župnú čakáreň

ZsVS oznamuje - odpočet vodomerov v marci nebudú vykonávať

Dátum: 8. 3. 2021

ZsVS oznamuje - odpočet vodomerov v marci nebudú vykonávať

Upozornenie polície v súvislosti so sčítaním obyvateľov

Dátum: 22. 2. 2021

Upozornenie polície v súvislosti so sčítaním obyvateľov

Prevencia má význam

Dátum: 18. 3. 2020

Prevencia má význam

ruka ruku myje

ruka ruku myje

Dátum: 18. 3. 2020

ruka ruku myje

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov

Dátum: 10. 3. 2020

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov, postupy v oblasti služieb zamestnanosti,v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Galante - VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Dátum: 26. 4. 2019

ORHaZZ Ga: VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Dátum: 23. 1. 2019

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu