Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.11.2023

3/11/2023

Oprava sanity v PZ, oprava VO a montáž vianočného osvetlenia

300,00 EUR

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

10.11.2023

2/11/2023

Dodávka stavebného materiálu

2 100,00 EUR

STAVPOROS s.r.o.

Obec Malá Mača

07.11.2023

1/11/2023

Práca s plošinou pri orezávaní stromov a oprave VO

1 500,00 EUR

EL.P.M.,s.r.o.

Obec Malá Mača

19.09.2023

1/09/2023

Drvenie drevín, konárov a odvoz organickej hmoty

3 000,00 EUR

BIOPRODUKT Dunajský Klátov,s.r.o.

Obec Malá Mača

04.04.2023

1/04/2023

kosenie verejných priestranstiev + cintorín, strihanie živých plotov a orezávanie stromov a kríkov

5 500,00 EUR päťtisícpäťsto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

15.03.2023

2/03/2023

Budovanie okapového chodníka (zemné práce, uloženie obrubníkov a kameniva) budovy s.č. 31.

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

02.03.2023

1/03/2023

Výkopové práce - odvádzanie dažďovej vody z MK na ul. Cintorínska

600,00 EUR

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

02.02.2023

1/02/2023

Vypracovanie žiadosti o dotáciu na budovu obecného úradu

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1