Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.06.2022

2/05/2022

Článok v týždenníku Vasárnap

170,00 EUR Jedenstosedemdesiat

DUELPRESS s.r.o.

Obec Malá Mača

03.05.2022

1/05/2022

Výkopo a betonáž základu basketbalového koša na nám. sv. Margity Zabetónovanie vrchnej časti vodome

400,00 EUR štyristo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

20.04.2022

1/04/2022

Dovoz piesku do pieskoviska MŠ

100,00 EUR jedensto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

17.02.2022

1/02/2022

Výrub a orezávanie stromov a krýkov na nám. Hrdinov a v areály TJ, úprava skládky konárov a drevín v

200,00 EUR dvesto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

10.01.2022

1/01/2022

Demontáž vianočného osvetlenia, oprava sanity v budove OcÚ a PZ, výsadba stromkov

500,00 EUR päťsto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1