Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.01.2021

1/01/2021

Demontáž vianočného osvetlenia, oprava osvetlenia v PZ

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

01.06.2021

1/06/2021

Výmena piesku v pieskovisku MŠ

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

08.06.2021

2/06/2021

Odvoz stavebnej sute

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

22.06.2021

3/06/2021

Oprava klimatizačnej jednotky v OcÚ, oprava chladiarenského zariadenia v dome smútku

600,00 EUR šesťsto

Zoltán Szemeth, Clíma-Partner

Obec Malá Mača

15.07.2021

1/07/2021

Vypracovanie PHRSR obce.

1 100,00 EUR jedentisícsto

e-Gemini s.r.o.

Obec Malá Mača

10.08.2021

1/08/2021

Oprava hojdačky na nám. sv. Margity, dovoz piesku do areálu TJ

300,00 EUR tristo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

08.09.2021

1/09/2021

Výroba a montáž brány pre MŠ, povrchová úprava brány pre KD, povrchová úprava zábradlia mosta a pomn

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

Marek Babóš

Obec Malá Mača

07.10.2021

1/10/2021

Aktualizácia PD a rozpočtu stavby SO 04 Rekonštrukcia mosta cez Dudváh

8 040,00 EUR osemtisícštyridsať

VUIS Mosty s.r.o.

Obec Malá Mača

13.10.2021

2/10/2021

Drvenie a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto

BIOPRODUKT Dunajský Klátov,s.r.o.

Obec Malá Mača

09.11.2021

1/11/2021

Orezávanie drevín, nám. Hrdinov - úprava terénu, montáž vianočného osvetlenia, MŠ - oprava klampiars

700,00 EUR sedemsto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1