Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2020

2/10/2020

Betonáž základov pod fitness stroje

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

12.10.2020

1/10/2020

Dodávka a montáž kovových regálov do archívu a skladu v budove PZ

3 000,00 EUR tritisíc

abaWood,s.r.o.

Obec Malá Mača

11.09.2020

3/09/2020

Postrekovanie VP, výrub a orezávanie stromov a drevín, montáž vianočného osvetlenia

500,00 EUR pästo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

08.09.2020

2/09/2020

Oprava izolácie strechy na budove PZ, nákup a výmena zámkov a vložiek na bránach budovy PZ.

300,00 EUR tristo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

07.09.2020

1/09/2020

Dodávka fitnes zariadení

3 000,00 EUR tritisíc

iCentrum nk, s.r.o.

Obec Malá Mača

08.05.2020

1/05/2020

Dovoz piesku do pieskoviska MŠ Malá Mača

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

19.03.2020

2/03/2020

Dezinfekčný prostriedok na ruky a priestory - 5 l.

50,00 EUR päťdesiat

MIRDO, s.r.o.

Obec Malá Mača

12.03.2020

1/03/2020

Spracovanie energetického certifikátu na budovu s.č. 31 v obci Malá Mača.

300,00 EUR tristo

Ing Straňák Zsolt

Obec Malá Mača

12.03.2020

2/02/2020

Elektroinštalačné práce v budove OcÚ Malá Mača

600,00 EUR šesťsto

EL.P.M.,s.r.o.

Obec Malá Mača

03.02.2020

1/02/2020

Polohopis a výškopis vedenia NN pre 6 RD

400,00 EUR štyristo

Dávid Kemény

Obec Malá Mača

15.01.2020

3/01/2020

Oprava WC a sanity v budove Požiarnej zbrojnice a Klubu dôchodcov, oprava mobilného katafalku v cint

300,00 EUR tristo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

14.01.2020

2/01/2020

Prepojenie vodovodnej prípojky a rozvodov vody v budove s.č. 31

500,00 EUR päťsto

Štefan Katona - REMAS

Obec Malá Mača

03.01.2020

1/01/2020

Demontáž vianočného osvetlenia, výrub stromov a orezávanie drevín

200,00 EUR dvesto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1