Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.04.2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1

50,00 EUR päťdesiat

Ján Kováč - Cintorínska a pohrebná služba

Obec Malá Mača

04.04.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

1/04/2019

nula

Maxnetservices, s.r.o.

Obec Malá Mača

14.02.2019

Mandátna zmluva

04/2019

348,00 EUR tristoštyridsaťosem

Ladislav Bús

Obec Malá Mača

14.02.2019

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

Dodatok č. 1

500,00 EUR päťsto

Štefan Katona - REMAS

Obec Malá Mača

12.02.2019

Zmluva o dielo

6/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

08.02.2019

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 28.12.2016

Dodatok č. 1

0,07 EUR sedem eurocentov za 1 m2

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

18.01.2019

Projekt Kultúra národnostných menšín

2/2019

400,00 EUR štyristo

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

14.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

SKP19/01/031

9,00 EUR deväť

KOMENSKY,s.r.o.

Obec Malá Mača

07.01.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019B20440-1

648,00 EUR šesťstoštyridsaťosem

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: