Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.12.2019

Mandátna zmluva

2/12/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Technické služby Sládkovičovo

Obec Malá Mača

09.12.2019

Zmluva o umeleckom vystúpení

1/12/2019

100,00 EUR jedensto

Evelin Varga

Obec Malá Mača

26.11.2019

Darovacia zmluva

1/11/2019

3 800,00 EUR tristicícosemsto

TZB Global, s.r.o.

Obec Malá Mača

13.11.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-230-00732

3 000,00 EUR Tritisíc

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Malá Mača

12.11.2019

Támogatási szerződés - Zmluva o podpore

449121/01367

2 155,00 EUR Dvetisícstopäťdesiatpäť

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Obec Malá Mača

08.11.2019

Zmluva o dielo

14/2019MM

14 880,00 EUR Štrnásťtisícosemstoosemdesiat

MAXNETWORK, s.r.o.

Obec Malá Mača

25.10.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1476/2019/D

Nula

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

25.10.2019

Zmluva o termínovanom úvere

989/2019/UZ

27 600,00 EUR Dvadsaťsedemtixícšesťsto

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

25.10.2019

Dohoda a protokol o bezplatnom prevode

2019/029998

Nula

Slovenská republika - Okresný úrad Trnava

Obec Malá Mača

08.10.2019

Nájomná zmluva

1/10/2019 - dodatok č. 1

0,03 EUR tri eurocenty

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sládkovičovo

Obec Malá Mača

01.10.2019

Monitorovanie a meranie kvality

Dodatok č. 1

Nula

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1910005

12,00 EUR Dvanásť

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

01.10.2019

Monitorovanie a meranie kvality

Dodatok č. 1

Nula

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1910006

12,00 EUR dvanásť

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

30.09.2019

Zmluva o nájme

2019093001

600,00 EUR šesťsto

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

30.09.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

5/09/2019

Nula

STROGNET s.r.o.

Obec Malá Mača

30.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

140284 08U02

100 000,00 EUR Jedenstotisíc

Environmentálny fond

Obec Malá Mača

12.09.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

5/09/2019

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

12.09.2019

Zmluva o nájme

4/09/2019

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

03.09.2019

Zmluva o bežnom účte

3/09/2019

Nula

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

03.09.2019

Zmluva o poskytovaní stravy

2/09/2019

85,00 EUR Osemdesiatpäť

Spojená škola Sládkovičovo

Obec Malá Mača

03.09.2019

Zmluva o dielo

1/09/2019

127 624,30 EUR Jedenstodvadsaťsedemtisícšesťstodvadsaťštyri 30/100

MENERT spol. s r.o.

Obec Malá Mača

12.08.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1143/2019/D

49 999,00 EUR Štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

12.08.2019

Zmluva o kontokorentnom úvere

744/2019/UZ

49 999,00 EUR Štyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

10.04.2019

Zmluva o dielo

12/2019

700,00 EUR sedemsto

MBM Project s.r.o.

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: