Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.12.2019

2/12/2019

Klub dôchodcov - maliarske práce

600,00 EUR šesťsto

Roman Kysela

Obec Malá Mača

02.12.2019

1/12/2019

Vybudovanie vodovodnej prípojky pre budovu s.č. 31

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Obec Malá Mača

07.11.2019

2/11/2019

Montáž vianočného osvetlenia, orezávanie konárov, výrub stromov, čistenie a oprava obecnej sirény.

500,00 EUR päťsto

PRIMETIME Produkcion s.r.o.

Obec Malá Mača

05.11.2019

1/11/2019

Vývoz odpadovej vody zo žumpy budovy PZ

50,00 EUR Päťdesiat

Gál Tibor

Obec Malá Mača

03.10.2019

1/10/2019

Vypracovanie statického posudku na budovu s.č. 31

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing.Margaréta Kusendová,PhD.

Obec Malá Mača

08.08.2019

3/08/2019

TJ -práca nakladačom

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Jozef Kucsera-Kucseratrans

Obec Malá Mača

08.08.2019

2/08/2019

Gyékényes - doprava autobusom do Viedne a späť

300,00 EUR tristo

FERMO,s.r.o.

Obec Malá Mača

01.08.2019

1/08/2019

TJ - drvenie organickej hmoty

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

BIOPRODUKT Dunajský Klátov,s.r.o.

Obec Malá Mača

16.07.2019

5/07/2019

TJ - práce s nakladačom

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

Jozef Kucsera-Kucseratrans

Obec Malá Mača

12.07.2019

4/07/2019

Námestie sv. Margity - náter lavíc, výmena žiaroviek VO.

170,00 EUR jedenstosedemdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

09.07.2019

3/07/2019

Orezávanie a postrekovanie VP

400,00 EUR štyristo

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

09.07.2019

2/07/2019

TJ - vyčistenie a odvoz krovín, dovoz zeminy, odvoz stavebnej sute

350,00 EUR tristopäťdesiat

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

04.07.2019

1/07/2019

Obedár TERMOS 10 l

350,00 EUR tristopäťdesiat

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Obec Malá Mača

24.06.2019

9/06/2019

Obecné slávnosti - darčekové predmety

1 300,00 EUR jedentisíctristo

Rudolf Lancz - LAVA

Obec Malá Mača

19.06.2019

8/06/2019

Monitorovanie komárov v obci

300,00 EUR tristo

RNDr.Nasir Ahmad Jalili.,CSc.MOSQUITO

Obec Malá Mača

14.06.2019

7/06/2019

Žiadosť o dotáciu - INTERREG SK/HU

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Ing.Ladislav Vargončík

Obec Malá Mača

13.06.2019

6/06/2019

MŠ - revízia elektrických spotrebičov

100,00 EUR jedensto

MERZAB,Cambal Milan

Obec Malá Mača

12.06.2019

5/06/2019

MŠ - odborná prehliadka plynových spotrebičov

150,00 EUR jedenstopäťdesiat

GASENERG spol.s.r.o.

Obec Malá Mača

12.06.2019

4/06/2019

Nákup kukanádob 120 l a 240 l

549,00 EUR päťstoštyridsaťdeväť

FEREX,sro

Obec Malá Mača

12.06.2019

3/06/2019

TJ - rozšírenie striedačiek, javisko - oprava schodov

1 300,00 EUR jedentisíctristo

Štefan Katona - REMAS

Obec Malá Mača

07.06.2019

2/06/2019

Dodávka štrku do TJ a a piesku do MŠ, odvoz stavebnej sute RD s.č. 32, 33 a 34

200,00 EUR dvesto

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

05.06.2019

1/06/2019

Oprava skladu v MŠ, RD s.č. 32 a oprava podlahy v PZ

6 000,00 EUR šesťtisíc

Štefan Katona - REMAS

Obec Malá Mača

15.05.2019

1/05/2019

Prenájom atrakcií na obecné slávnosti dňa 10.08.2019

300,00 EUR tristo

REATEK ONE, s.r.o.

Obec Malá Mača

09.04.2019

2/04/2019

Zapožičanie motorového vozidla na dni 17.-19.05.2019 - Gerendás (HU)

200,00 EUR dvesto

Vysoká škola Danubius

Obec Malá Mača

02.04.2019

1/04/2019

Vydanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy s.č. 31 v obci Malá Mača"

100,00 EUR jedensto

Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Dunajské luhy v Nitre

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: