Obsah

Späť

Zverejnenie návrhu "Zásad umiestnenia nových pozemkov" v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Mača

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť