Obsah

Späť

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "DS_Sereď, 2x22kV vedenie VN 359, 1026, VNK"

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť