Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania a zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť