Obsah

Späť

OU Ga, pozemkový a lesný odbor: Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania v obvode pozemkových úprav v k. ú. Malá Mača

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 2. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť