Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 1. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 17.01.2003

1/01/2021

300,00 EUR tristo

Obec Pusté Úľany

Obec Malá Mača

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/12/2020

nula

SR - Štatistický úrad

Obec Malá Mača

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1/2021

nula

SR - Štatistický úrad

Obec Malá Mača

21. 4. 2021

Zmluva o dielo

1/04/2021

5 007,24 EUR Päťtisícsedem 24/100

Obec Malá Mača

AXATEM Projekt s.r.o.

8. 6. 2021

Zmluva o prenájme

8/6/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť

Lindström, s.r.o.

Obec Malá Mača

1. 7. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30.06.2021

Dodatok č. 2 k zmluve č. 744/2019/UZ

200,00 EUR dvesto

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

2. 7. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 2.9.2019

1/2021

nula

Spojená škola Sládkovičovo

Obec Malá Mača

6. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Z0132021

633,89 EUR Šesťstotridsaťtri 89/100

ReZet, s.r.o.

František Hontvári

9. 7. 2021

Zmluva o dielo

1/07/2021

27 464,69 EUR Dvadsaťsedemtisícštyristošesťdesiatštyri 69/100

AXATEM Projekt s.r.o.

František Hontvári

13. 7. 2021

Zmluva o dielo

2/07/2021

13 137,46 EUR Trinásťtisícstotridsaťsedem 46/100

LEMAC, s.r.o.

František Hontvári

22. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ ZO/2021KB20440-2

72,00 EUR sedemdesiatdva

osobnyudaj.sk,s.r.o.

František Hontvári

30. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

BOZPPO20210827023001

432,00 EUR Štyristotridsaťdva

MG Business Services s.r.o.

František Hontvári

21. 9. 2021

Dodatok č. 4

1910005 - dodatok č.4

1,00 EUR jeden

AIRNET s.r.o.

František Hontvári

21. 9. 2021

Dodatok č. 4

1910006 - dodatok č.4

1,00 EUR jeden

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.