Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

1/12/2020

nula

SR - Štatistický úrad

Obec Malá Mača

11. 11. 2020

Dohoda č. 20/05/010/27

20/05/010/27

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Obec Malá Mača

2. 11. 2020

Dodatok k zmluve

9926507158

19,99 EUR devätnásť 99/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malá Mača

2. 11. 2020

Dodatok č. 3

1910006 - dodatok č.3

1,00 EUR jeden

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

2. 11. 2020

Dodatok č. 3

1910005 - dodatok č.3

1,00 EUR jeden

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

30. 9. 2020

Zmluva o odchyt a psov do karanténnej stanice

29092020

56,00 EUR päťdesiatšesť

Sloboda zvierat, OZ

Obec Malá Mača

30. 9. 2020

Nájomná zmluva

577

3,34 EUR tri 34/100

SEMA HŠ, s.r.o.

Obec Malá Mača

17. 9. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

2/09/2020

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

17. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/09/2020

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

5. 8. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

40/CKF/2020

2 000,00 EUR dvetisíc

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

4. 8. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 744/2019/UZ

744/2019/UZ

50 000,00 EUR Päťdesiattisíc

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

17. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

106-PRcov/OAaVP/4518/2020

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

10. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

05/CKF/2020

4 100,00 EUR štyristisicsto

Trnavský samosprávny kraj

Obec Malá Mača

20. 5. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z wwwstránok na CUET

CUET-14-42020-SL

720,00 EUR sedemstodvadsať

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Malá Mača

19. 5. 2020

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

418/M - 2020-4

2 372,60 EUR Dvetisíctristosedemdesiatdva 60/100

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Obec Malá Mača

17. 2. 2020

Kúpna zmluva

1/02/2020

nula

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Malá Mača

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.