Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 86/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 26/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Malá Mača