Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Registratúrna značka: 4/2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vzhľadom na situáciu s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) zaslala na zverejnenie obci informačný materiál pre chovateľov „Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ a dva informačné letáky ako aj tlačivá „Registrácia chovu 1 ks OŠ“„Predaj 1 ks OŠ“ pre poskytnutie občanom, ktorí majú v úmysle chovať iba jednu ošípanú na domácu spotrebu kúpenú od registrovaného chovateľa. V prípade ďalších otázok kontaktujte Obecný úrad alebo Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031/780 20 11,12, Fax: 031/780 25 96, e-mail: Riaditel.GA@svps.sk, ZdravieZvierat.GA@svps.sk

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

tlačivo - registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

tlačivo - predaj ošípanej na domácu spotrebu

Informácia o chorobe Africký mor ošípavých (AMO) u domácich ošípaných a diviakoch

Kontrola Afrického moru ošípaných - dôležitá úloha poľovníkov

Dátum zvesenia: 26. 1. 2020 Zodpovedá: Správca Webu