Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Rekonštrukcie na čerpacej stanici pitnej vody Sládkovičovo

Dobrý deň.

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie na čerpacej stanici pitnej vody Sládkovičovo bude vo Vašom meste/obci dočasne znížený tlak a objem dodávanej pitnej vody. Žiadam Vás o zverejnenie nasledovného oznamu prostredníctvom obvyklých komunikačných prostriedkov (rozhlasu, webu, vývesnej tabule vo Vašom meste/obci, atď.). Ďakujem za spoluprácu.

Z dôvodu vykonania rozsiahlej rekonštrukcie na zariadeniach ZsVS a.s. bude znížený tlak o objem dodávanej pitnej vody pre mesto Sládkovičovo a obce Malá Mača a Pusté Úľany. To znamená, že dodávka pitnej vody nebude prerušená, ale bude dodávaná s nižším tlakom. Táto úprava dodávky pitnej vody sa uskutoční v termíne od 4.4.2018 - 22:00 do 5.4.2018 - 7:00. Po opätovnom obnovení tlaku a objemu dodávanej pitnej vody môže dôjsť k zákalu pitnej vody, preto bude následne vykonaný preplach dotknutých rozvodov verejného vodovodu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.


S pozdravom 

Marián Lopušný

Vedúci VPS Galanta

0902957614

Dátum zvesenia: 6. 4. 2018 Zodpovedá: Správca Webu