Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum zvesenia: 3. 8. 2019 Zodpovedá: Správca Webu