Malá Mača - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dotazník zameraný na radónovú problematiku

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľuje požiadať
o súčinnosť pri distribúcii a vypĺňaní dotazníka zameraného na radónovú problematiku.
Dotazník vypracovali pracovníci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so
sídlom vo Viedni v rámci projektu RER 9453. Šíri sa online súčasne v cca 20 krajinách
Európskeho regiónu MAAE systémom "valiacej sa snehovej gule".
Dotazník môžu vyplniť občania Slovenskej republiky všetkých vekových kategórií,
ale do záverečného vyhodnotenia budú zahrnuté len odpovede od občanov vo veku 18-64
rokov a vyhodnotený bude podľa pokynov MAAE.
Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku.

žiadosť o vyplnenie dotazníka

 

Dátum zvesenia: 4. 11. 2020 Zodpovedá: Správca Webu