Obsah

Späť

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja - 29.10.2022

Vyvesené: 8. 11. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť